Wat zijn Bach bloesemremedies?

Bachbloesemremedies zijn op speciale wijze verkregen aftreksels van wilde bloemen, planten, bomen of struiken en is ontwikkeld door Edward Bach. Hij was een Britse arts, homeopaat en spiritueel schrijver. Zijn bloesemremedies zijn een vorm van alternatieve geneeskunde geïnspireerd door klassieke homeopathische tradities.

Edward Bach geloofde dat de ziekte van het lichaam alleen maar kan ontstaan doordat de verbondenheid van ziel en geest is verbroken. Bach zijn overtuiging was: ‘Ziekte is slechts een symptoom, de oorzaak ligt dieper; aangezien dezelfde oorzaak zich bij elk mens en dier op een andere manier uit, is het zaak deze oorzaak weg te nemen en dan zullen de gevolgen, wat die ook mogen zijn, vanzelf verdwijnen.’

Dr. Bach heeft zijn 38 bloesemremedies in 7 groepen verdeeld die elk passen bij een bepaalde emotie, karaktereigenschap of gemoedstoestand:

    – angst
    – onzekerheid
    – onvoldoende interesse in het hier en nu
    – eenzaamheid
    – overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
    – wanhoop en moedeloosheid
    – overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Naast de 38 remedies bestaat ook een samengestelde ‘rescue’ remedie,
die is vervaardigd uit een 5-tal bloesems:

    – Impatiens
    – Clematis
    – Rocky Rose
    – Cherry Plum
    – Star of Bethlehem

Deze remedie wordt vaak gebruikt bij innerlijke onrust en/of stresssituaties. Het heeft een heilzame werking bij allerlei acute situaties zoals een ongeluk, psychische shock, enz.