Er zijn 3 verschillende soorten consulten die bij mij aangevraagd kunnen worden:
  – consult voor een reading
  – consult voor een healing
  – consult voor een bachbloesemtherapie
Een combinatie van een reading met healing of bachbloesemtherapie behoort ook tot de mogelijkheden.

Consult Reading
De kosten hiervoor bedragen € 45,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van betaling en vragen een onverkort verslag van mijn gesprek met jouw (huis)dier.

Consult Healing
De kosten hiervoor bedragen € 20,00.
Behandeling op afstand gedurende een half uur.

Consult Bachbloesemtherapie
De kosten hiervoor bedragen € 35,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van jouw betaling een uitgebreid verslag over het te behandelen probleem en:
  – een advies over de te geven bloesemremedie
  – een flesje van 30 ml bloesemremedie met maximaal 5 bloesems
  – tweewekelijks contact via de mail of telefoon gedurende de behandeling

Consult Reading in combinatie met Healing
De kosten hiervoor bedragen € 65,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van betaling en vragen:
  – een onverkort verslag van mijn gesprek met jouw (huis)dier
  – behandeling van een half uur (op afstand)

Indien nodig of gewenst wordt voor elke vervolgbehandeling van een half uur € 20,00 in rekening gebracht.
De kosten hiervoor dienen vooraf betaald te worden.

Consult Reading in combinatie met Bachbloesemtherapie
De kosten hiervoor bedragen € 75,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van betaling en vragen:
  – een onverkort verslag van mijn gesprek met jouw (huis)dier
  – een advies over de te geven bloesemremedie
  – een flesje van 30 ml bloesemremedie met maximaal 5 bloesems
  – tweewekelijks contact via de mail of telefoon gedurende de behandeling

Nazending van een nieuw flesje bloesemremedie kost € 10,00 (inclusief verzendkosten) !
De kosten hiervoor dienen vooraf betaald te worden.